Vi är en forumsajt som diskuterar framtidens fordonsbränsle med fokus på fordonsgas. Den här webbplatsen har två mål:
  • Vara ett öppet forum för användare av gasbränslen.
  • Öka intresset för fordonsgas.
Väl mött!
Bästa sättet att komma i kontakt med Forumgas är via forumet. Du kan även kontakta webbansvarig via e-post: h e j @ f o r u m g a s . s e
Gå till Forumet!